Signers of Rabbinic Letter on the Climate Crisis

The following rabbis have signed the Rabbinic Letter on the Climate Crisis:

Initiating Rabbis:

Rabbi Elliot Dorff

Rabbi Arthur Green

Rabbi Peter Knobel

Rabbi Mordechai Liebling

Rabbi Susan Talve

Rabbi Arthur Waskow

Rabbi Deborah Waxman

Signers as of Wednesday morning, May 6, 2015

Rabbi Susan Abramson

Rabbi Alison Adler

Rabbi Katy Allen

Rabbi Doug Alpert

Rabbi Richard Backer

Rabbi Chava Bahle

Rabbi Sarah Bassin

Rabbi David Dunn Bauer

Rabbi Birdie Becker

Rabbi Marjorie Berman

Rabbi Phyllis Berman

Rabbi Elizabeth Bolton

Rabbi Anne Brener

Rabbi Bruce Bromberg Seltzer

Rabbi Deborah Bronstein

Rabbi Lester Bronstein

Rabbi Rachel Brown

Rabbi Simcha Daniel Burstyn

Rabbi Meredith Cahn

Rabbi NIna Beth Cardin

 Rabbi Aryeh Cohen

Rabbi Howard Cohen

Rabbi Michael M. Cohen

Rabbi Andrea Cohen Kiener

Rabbi David J. Cooper

Rabbi Shoshanah Devorah

Rabbi Elliot Dorff

Rabbi Laurence Edwards

Rabbi Lisa Edwards

Rabbi Amy Eilberg

Rabbi Efraim Eisen

Rabbi Diane Elliot

Rabbi Sue Levi Elwell

Rabbi Cindy Enger

Rabbi Ted Falcon

Rabbi Sam Feinsmith

Rabbi Fern Feldman

Rabbi Brian Field

Rabbi Ari Lev Fornari

Rabbi Jeff Foust

Rabbi Jonathan Freirich

Rabbi John Friedman

Rabbi Shoshana Friedman

Rabbi Pamela Frydman

Rabbi Laura Geller

Rabbi Everett Gendler

Rabbi Gordon Gladstone, D.D.

Rabbi Bob Gluck

Rabbi Maralee Gordon

Rabbi Mel Gottlieb

Rabbi Arthur Green

Rabbi Hillel Greene

Rabbi Suzanne Griffel

Rabbi Arthur Gross-Schaefer

Rabbi Jill Hammer

Rabbi Cynthia Hoffman

Rabbi Heidi Hoover

Rabbi Yitzhak Husbands-Hankin

Rabbi Naomi Hyman

Rabbi Shaya Isenberg

Rabbi Raachel Jurovics

Rabbi David Kaiman

Rabbi Molly Karp

Rabbi Peg Kershenbaum

Rabbi stanley kessler

Rabbi Emma Kippley-Ogman

Rabbi Malkah Binah Klein

Rabbi Richard Klein

Rabbi Sharon Kleinbaum

Rabbi David L Kline

Rabbi Tracy Klirs

Rabbi Peter Knobel

Rabbi Debra Kolodny

Rabbi Michael Adam Latz

Rabbi Anson Laytner

Rabbi Darby Leigh

Rabbi Michael Lerner

Rabbi Eyal Levinson

Rabbi Richard Levy

Rabbi Sheldon Lewis

Rabbi Mordechai Liebling

Rabbi Rebecca Lillian

Rabbi Ellen Lippmann

Rabbi Brian Lurie

Rabbi Jack Luxemburg

Rabbi Jonathan Malino

Rabbi Natan Margalit

Rabbi Marc Margolius

Rabbi Emily Mathis

Rabbi Sara Meirowitz

Rabbi Scott Meltzer

Rabbi Richard Messing

Rabbi Abby Michaleski

Rabbi Michelle Missaghieh

Rabbi Malka Mittelman

Rabbi Laura Owens

Rabbi Nina Perlmutter

Rabbi Sally Priesand

Rabbi Arnold Rachlis

Rabbi TZiPi Radonsky

Rabbi Perry Rank

Rabbi Rayzel Raphael

Rabbi Joshua Ratner

Rabbi Frederick Reeves

Rabbi Shayna Rhodes

Rabbi Dorothy Richman

Rabbi Moti Rieber

Rabbi Brant Rosen

Rabbi John Rosove

Rabbi Roger Ross

Rabbi Fred Scherlinder Dobb

Rabbi Howie Schneider

Rabbi Randy Schoch

Rabbi Fred Schwalb

 Rabbi Arthur Schwartz

Rabbi Sid Schwarz

Rabbi Allen Secher

Rabbi David Mevorach Seidenberg

Rabbi Gerald Serotta

Rabbi Isaac Serotta

Rabbi Drorah Setel

Rabbi Mark Shapiro

Rabbi Randy Sheinberg

Rabbi David Shneyer

Rabbi Hanna Tiferet Siegel

Rabbi Ariana Silverman

Rabbi Jonathan Slater

Rabbi Mark Sobel

Rabbi Ruth Sohn

Rabbi Robin Sparr

Rabbi Ed Stafman

Rabbi Margot Stein

Rabbi Gershon Steinberg-Caudill

Rabbi Kaya Stern-Kaufman

Rabbi Alana Suskin

Rabbi Daniel Swartz

Rabbi Susan Talve

Rabbi David Teutsch

Rabbi Lawrence Troster

Rabbi Moshe Waldoks

Rabbi Brian Walt

Rabbi Susan Warshaw

Rabbi Arthur Waskow

Rabbi Deborah Waxman

Rabbi Sheila Weinberg

Rabbi Samuel Weintraub

Rabbi Joel Zaiman

Rabbi Michael Zedek

Rabbi Shawn Zevit

Rabbi Rain Zohav

Signers between 9 am and 8:30 pm May 6

 

Rabbi Ruth Adar

 

Rabbi Aaron Alexander

 

Rabbi Aryeh Azriel

 

Rabbi Lewis M. Barth

 

Rabbi Julia Watts Belser

 

 Rabbi Jonathan Biatch

 

Rabbi Neal Borovitz

 

Rabbi Brad Bloom

 

Rabbi Doris Dyen

 

Rabbi Bernard Gerson

 

Rabbi Gary Gerson

 

Rabbi Samuel Gordon

 

Rabbi David Horowitz

 

Rabbi Jocee Hudson

 

Rabbi Jonathan Kligler

 

Rabbi Myriam Klotz

 

Rabbi Joshua Lesser

 

Rabbi Stan Levy

 

Rabbi John Linder

 

Rabbi Devorah Lynn

 

Rabbi Neal Joseph Loevinger

 

Rabbi Nina Mandel

 

Rabbi Joshua Minkin

 

Rabbi Dan Moskovitz

 

Rabbi Robin Nafshi

 

Rabbi Robert Orkand

 

Rabbi Marcia Prager

 

Rabbi Jason Rosenberg

 

Rabbi Norman Roman

 

Rabbi Aaron Sherman

 

Rabbi Howard Stein

 

Rabbi Joshua Strom

 

Rabbi Karen Thomashow

 

Rabbi Seth Wax

 

Rabbi Donald Weber

 

Rabbi Max Weiss

 

Rabbi Matthew Zerwekh

 

Universal: 

Jewish and Interfaith Topics: